ศูนย์บริการทั่วไทย

ศูนย์บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ากว่า 400 แห่ง พร้อมบริการคุณ

ลำดับ พื้นที่ จำนวนศูนย์บริการ HA AV DC IT CM
1 กรุงเทพฯ 72 31 37 17 54 19
2 ภาคตะวันออก 39 15 13 5 26 11
3 ภาคกลาง 63 19 19 0 19 10
4 ภาคใต้ 74 16 12 0 48 16
5 ภาคเหนือ 110 26 27 3 67 31
6 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 104 25 24 1 63 20
รวม 462 132 132 26 158 107
HA = เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน    DC = กล้องดิจิตอล    CM = กล้องทั่วไป
AV = เครื่องเสียงและโทรทัศน์        IT = อุปกรณ์ไอที
ซื้อเลย

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!