“จอทีวีที่บ้าน อยู่ๆ ก็ไม่มีภาพขึ้น เลยนำส่งเข้าซ่อมที่ศูนย์บริการสมชายอิเล็คทรอนิคส์ ใช้เวลาในการซ่อม รวดเร็วๆมาก และต้องขอขอบคุณฝ่ายประสานงานต่างๆด้วยคะ”