“จอทีวีอยู่ๆก็เป็นเส้น ราคาซ่อมแพงเกินไปกว่าราคาเครื่อง เลยเปลี่ยนใจไม่ซ่อม แต่ยอมรับค่าสินไหมทดแทน เพื่อนำเงินส่วนนี้ไปซื้อเครื่องใหม่ ซึ่งรู้สึกดีมากๆ เครื่องเสียแต่ก็ได้รับการชดเชย ขอบคุณมากๆครับ”